Adatvédelem és felhasználási feltételek

Adatvédelmi információk

A www.magnezium-b6.hu weboldal használatakor Ön elfogadja az alábbi feltételeket, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e vagy sem. A használati feltételek nem ismerete nem mentesít senkit a felelősség alól, nem lehet semmilyen hivatkozás alapja, ha azokat megszegte és ebből kifolyólag a www.magnezium-b6.hu oldalnak és/vagy üzemeltetőjének bármilyen természetű kára, vagy hátránya keletkezik. Ebben az esetben az ügy jogi úton kerül rendezésre.

Felhasználási feltétel

A www.magnezium-b6.hu oldalon megjelent edukációs cikkek létrejöttét orvosok, szakorvosok segítik, akik írásaikkal az Ön jobb tájékoztatását szolgálják. Felhívjuk azonban figyelmét, hogy a portálon megjelenő cikkek, információk nem helyettesítik a szakszerű orvosi ellátást és tanácsadást, továbbá nem képezhetik szakmai tanácsok és ajánlások alapját. Az Ön felelőssége az is, hogy az itt olvasottakat hogyan értelmezi és hasznosítja. A honlapon található adatokért, illetve információkért, valamint azok felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért semmilyen felelősséget nem vállalunk.

Szerzői jogok

www.magnezium-b6.hu oldal teljes terjedelmében az Aramis Pharma Kft. alvállalkozóinak és munkatársainak szellemi terméke, szerzői jogvédelem alatt áll, az oldalon megtalálható információk, adatok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatóak ki. Az oldal, vagy egy részének másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi forgalomba hozatala tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A portálon található fotók, képek, videók is az oldal üzemeltetőjének tulajdona, melyek szintén szerzői jogvédelem alatt állnak, azok kizárólag saját felhasználás céljából menthetők el és nyomtathatók ki. Az oldalon található fotók, képek másolása, sokszorosítása, bármilyen célú fel- és átdolgozása, kereskedelmi fogalomba hozatal tilos. A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után.
www.magnezium-b6.hu domainnév szerzői jogvédelem alatt áll, védjegyoltalomban részesül, felhasználására csak a portált üzemeltető Aramis Phrama  Kft. jogosult. A portálon található szerzői jogvédelem adat álló tartalmak használatához minden esetben az oldal üzemeltetőjének írásbeli hozzájárulása szükséges.

A www.magnezium-b6.huweboldal adatkezelési szabályzata

Az Adatkezelő neve:

Aramis Pharma Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató)

Az Adatkezelő címe:

1095 Budapest, Mester u. 28. B. III/5.

Elérhetőség:

Székhely:

1095 Budapest, Mester u. 28. B. III/5.
Tel.: 06 1 219 0775
Fax: 06 1 219 0774
e-mail: info@keri.hu

Debreceni iroda:

4032 Debrecen, Bartha Boldizsár u. 7.
Tel.: 06 52 431 313
Fax: 06 52 431 315

Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználok önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes honlap regisztrált felhasználói esetében.

Az adatkezelés jogalapja:

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§-a alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően megadott adatok: név, e-mail cím.
A felhasználó által a regisztráció során opcionálisan megadható adatok: születési dátum, nem, lakóhely, irányítószám.
A honlap használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A naplófájlban található adatok statisztikai jellegűek és egyedileg, az egyes felhasználókra vonatkozóan a Szolgáltató számára nem hozzáférhetők.

Az adatkezelés célja:

A felhasználó adatainak bekérése elsődlegesen abból a célból történik, hogy a www.magnezium-b6.hu weboldalon található tesztet kitöltő felhasználók részére biztosított (50 db-os MgB6 készítmény vásárlásakor a kijelölt gyógyszertárakban felhasználható)15%-os kedvezményes vásárlási kupont részükre e-mail üzenetben eljuttathassa. 
A látogató által megadott nevet és e-mail címet a Szolgáltató jogosult a továbbiakban hírlevél küldés kapcsolattartás céljára felhasználni és tárolni. A Szolgáltató valamennyi megadott adatot (mind a regisztrációs feltételét képező adatokat, mind az opcionálisan megadható adatokat) felhasználhatja statisztikai célokra, továbbá arra, hogy a honlap látogatása során a letöltött oldalakon, és a Szolgáltató által kiküldött hírlevelekben a felhasználó érdeklődési körébe tartozó reklámok/tartalmak jelenjenek meg. Az adatok ilyen célú felhasználását a felhasználó – leiratkozással – megtilthatja.
Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. 
Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által a regisztráció során kötelezően vagy önkéntesen megadott adatokat a Szolgáltató addig jogosult kezelni, amíg a Szolgáltató által biztosított leiratkozási lehetőséggel a felhasználó nem él. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor a felhasználási feltételekben biztosított módon a Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).
A szolgáltatás használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatokat a rendszer tárolja. Az utolsó látogatás időpontját a rendszer a felhasználó következő látogatása időpontjában automatikusan felülírja.

A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes vagy különleges adatainak törlési igényét e-mailben az info@keri.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. Törlés esetén a megjelenített adatok nem állíthatóak helyre.
Adatfeldolgozó megnevezése:
Aramis Pharma Kft.
Adatfeldolgozó címe:
1095 Budapest, Mester u. 28. B. III/5.

Adatfeldolgozás megnevezése:

Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, nyereményjátékok lebonyolítása, egyéb későbbiekben az adatkezelő által meghatározott feladatok ellátása. Az info@keri.hu címre érkező törlési igények végrehajtása.

Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat Magyarország területén az Aramis Pharma Kft. tulajdonában lévő szervereken tároljuk. A honlapon történő regisztráció során a felhasználó által megadott valamennyi adatot (személyes és különleges adat) a Szolgáltató biztonságos, elzárt szerveren tárolja. A felhasználó által megadott jelszavak technikailag kódoltak, azt senki nem ismerheti meg. A megadott adatokat az adatkezelés, -feldolgozás során kizárólag egyedi, korlátozott („admin”) hozzáféréssel rendelkező, a Szolgáltató alkalmazásában álló fejlesztők, online szerkesztők ismerhetik meg. Az „admin” titkosított (https) csatornán keresztül érhető el. A Szolgáltató ellenőrzi, hogy mely alkalmazott mikor lépett be az adatbázisba, az érintett alkalmazottak munkájukat szigorú titoktartási kötelezettség terhe mellett végzik.

Adattovábbítás:

A Szolgáltató tájékoztatja a felhasználót és a hozzájárulását kéri, amennyiben az adatait harmadik személy részére továbbítja. Az adattovábbításról a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@keri.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

Adatkezelési nyilvántartási azonosítója:

NAIH-66213/2013.

Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti a Nemzeti Adatvédelmi es Információszabadság Hatóság munkatársainak segítségét is. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársat az info@keri.hu e-mail címen.

Felhasználói hozzájárulás

A felhasználó a jelen adatkezelési szabályzat elolvasása után az alábbi hozzájárulást magára nézve elfogadottnak tekinti, amennyiben regisztrál az oldalon.

Hozzájárulás tartalma:

„A www.magnezium-b6.hu-ra történő regisztrációm során megadott adataimat, valamint a regisztrációt követően a honlapon megadott különleges adataimat a Szolgáltató (Aramis Pharma Kft.) az Adatkezelési szabályzatában leírtaknak megfelelően kezelheti, feldolgozhatja. Tudomásul vettem, hogy 16 éven aluliak, kizárólag a törvényes képviselői (szülei) hozzájárulásával adhatják meg az adataikat.”

 

<< Vissza a kezdőlapra
magnéziumhiány-teszt